:: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu ::

Wydział Informacji Sądowej

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu utworzony został Wydział Informacji Sądowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia wydziałów informacji sądowej w wojewódzkich sądach administracyjnych. Wydział ten pełni istotną rolę w funkcjonowaniu Sądu, gdyż jego zadaniem jest udostępnianie informacji publicznej o działalności sądu. Wydział udostępnia informację publiczną poprzez jej publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej - bip.opole.wsa.gov.pl. Natomiast informacja, która nie została zawarta w Biuletynie, może być udostępniana na wniosek. Jego wzór można pobrać ze strony internetowej.

Wydział ten ma również na celu ułatwienie kontaktu obywatela z sądem, gdyż osoby zainteresowane mogą w nim uzyskać informacje o stanie spraw oraz zapoznać się z aktami. Ponadto mogą dowiedzieć się o zakresie przyznawania prawa pomocy oraz o środkach odwoławczych przysługujących od wyroków i postanowień wydawanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Poza tym Wydział Informacji Sądowej zajmuje się opracowywaniem orzeczeń zapadłych w WSA w Opolu i gromadzeniem przepisów prawa europejskiego.

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej jest Rzecznikiem Prasowym Sądu.

Kliknij aby przejść do Biuletynu Informacji Publicznej WSA w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej