:: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu ::

Biblioteka

Regulamin Biblioteki WSA w Opolu

Czytelnia

 1. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki w czytelni mają wszyscy zainteresowani, w tym studenci i pracownicy naukowi Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
 2. Osobom, które nie są pracownikami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego udostępnia się woluminy za okazaniem dokumentu tożsamości.
 3. Czytelnia czynna jest w dni robocze w godzinach 10.30 - 14.30.
 4. Czytelnik może korzystać z księgozbioru podręcznego czytelni, czasopism, książek oraz materiałów multimedialnych znajdujących się w wyposażeniu Biblioteki.
 5. Czytelnia udostępnia elektroniczną bazę Systemu Informacji Prawnej LEX.
 6. Książki spoza zbioru podręcznego można zamawiać u pracownika Biblioteki.
 7. Do korzystania na miejscu czytelnik może otrzymać jednorazowo 5 woluminów (książek i czasopism).

Wypożyczalnia

 1. Prawo do korzystania z wypożyczalni Biblioteki mają wszyscy etatowi pracownicy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.
 2. Wypożyczalnia czynna jest w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30. Zamówienia na książki i czasopisma, telefoniczne i bezpośrednie, należy składać najpóźniej na godzinę przed zakończeniem udostępniania.
 3. Zamówienia na książki i czasopisma realizowane są w czasie do 1 godziny.
 4. Wypożyczający zobowiązani są wpisać się księgi wypożyczeń.
 5. Poza obręb Biblioteki wypożycza się do 5 woluminów (książek i czasopism) na okres 4 tygodni, z prawem prolongaty do 2 tygodni, a w wyjątkowych wypadkach do 1 miesiąca (zapis ten nie dotyczy sędziów i asesorów).
 6. Czasopisma wypożycza się na okres 2 tygodni.
 7. W szczególnych przypadkach Biblioteka zastrzega sobie prawo skrócenia okresu wypożyczenia pozycji.
 8. Czytelnik może złożyć rezerwację na pozycję, która aktualnie jest wypożyczona.
 9. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami na terenie Opola, w szczególności z Biblioteką Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
 10. Czytelnicy mogą zamawiać książki i czasopisma, niezbędne do pracy zawodowej, których Biblioteka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie posiada, a które znajdują się w innych bibliotekach.
 11. Czas realizacji zamówień składanych w innych bibliotekach wynosi do 3 dni.
 12. Z książek i czasopism, wypożyczanych z innych bibliotek mogą korzystać przez okres nie dłuższy niż 7 dni.
 13. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki lub czasopisma czytelnik zobowiązany jest, w zależności od wartości pozycji, odkupić egzemplarz bądź wnieść opłatę w wysokości ceny rynkowej zagubionej pozycji.
 14. Pojedynczych egzemplarzy książek i czasopism nie wypożycza się. Czytelnicy mogą korzystać z tych egzemplarzy w czytelni. Wypożyczających obowiązuje system corocznego rozliczania się z wypożyczonych książek.
 15. Po rozwiązaniu stosunku pracy z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu, wypożyczający zobowiązani są do zwrotu Bibliotece wszystkich wypożyczonych materiałów.

Rada Biblioteczna

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powołuje Radę Biblioteczną.
Do zadań Rady należy:

 • czuwanie nad jakością zbiorów;
 • planowanie i proponowanie zakupów;
 • opiniowanie zakupów;
 • współpraca i pomoc osobie prowadzącej Bibliotekę;

Rada spośród swojego grona wybiera przewodniczącego.

Kliknij aby przejść do Biuletynu Informacji Publicznej WSA w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej