:: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu ::

Witamy na naszych stronach

Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Podane informacje mają na celu przybliżenie uregulowań prawnych w postępowaniu sądowoadministracyjnym i sposobu funkcjonowania powstałego z dniem 1 stycznia 2004 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

Mam nadzieję, że korzystanie z naszej strony internetowej przyczyni się do realizacji prawa do sądu przez mieszkańców Opolszczyzny

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
sędzia NSA Gerard Czech

Podpis Prezesa WSA w Opolu

Kliknij aby przejść do Biuletynu Informacji Publicznej WSA w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej